Systeemtherapie

Samenvatting

De visie binnen het systeemtherapeutisch denken is om problemen en klachten niet enkel vanuit de invalshoek van het kind/de jongere te bekijken, maar te kaderen binnen de wisselwerking en het verhaal van zijn/haar situatie, in het bijzonder deze van het gezin en de bredere familie. In systeemtherapie worden systemische, gedragstherapeutische en cognitieve aspecten geïntegreerd met als doel het verbeteren van oplossingsvaardigheden, posities binnen het systeem, communicatiepatronen en zelfinzicht.

Meer info

De visie binnen het systeemtherapeutisch denken is problemen en klachten niet enkel vanuit het perspectief van de aangemelde cliënt te bekijken, maar aandacht te hebben voor diens context, in het bijzonder voor het gezin en de bredere familie. 

Systeemtherapeuten zien vaak hoe emotionele spanningen in een gezin zich uiten in het gedrag van één van de gezinsleden. In het bijzonder kinderen en jongeren blijken erg gevoelig te zijn voor onuitgesproken spanningen en zijn vaak de eersten die signalen geven aan de buitenwereld dat bepaalde spanningen in een gezin moeilijk te dragen zijn. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. 

Systeemtherapeuten hebben niet enkel aandacht voor de rollen van gezinsleden of voor de gezinsdynamiek. Ze hechten ook veel belang aan de gezinscyclus: elk gezin maakt overgangen door naar aanleiding van belangrijke levensgebeurtenissen (overlijden, geboorte, echtscheiding,…). Elke fase in het gezin heeft moeilijkheden en uitdagingen. Elke overgang van de fase vraagt een aanpassing van het gezin en kan met een crisis gepaard gaan. 

Systeemtherapie wordt gebruikt om interacties, communicatiepatronen en oplossingsvaardigheden binnen het gezin te veranderen. In systeemtherapie worden systemische, gedragstherapeutische en cognitieve aspecten geïntegreerd.