Psychomotorisch en medierende cognitieve therapie

Samenvatting

Via een uitgebreid functioneel en structureel onderzoek trachten we een beeld te vormen van de mogelijkheden op vlak van aandacht, geheugen, motoriek, handelswijze en verstandelijke stijl.
In de therapie wordt via de motorische invalshoek gewerkt aan onder andere revalidatie, lichaamsbeweging en –ervaring, competentieondersteuning, stressregulatie, relatieopbouw en schrijfmotoriek.
Anderzijds is er ook de mogelijkheid tot medierende cognitieve therapie. Dit is het aanleren of ontwikkelen van denkvaardigheden of het vermogen tot zelfstandig leren. Dit wordt toegepast voor onder andere aandachtsproblemen, probleemoplossend denken, situatie-analyse en studieorganisatie.

Meer info

1. Via een uitgebreid functioneel en structureel onderzoek trachten we een beeld te vormen van de mogelijkheden op vlak van aandacht, geheugen, motoriek, handelswijze en cognitieve stijl.
Via onderzoek en overleg trachten we het functioneel profiel te achterhalen. We onderzoeken wat de invloed hiervan is op de aangemelde problematiek. Indien nodig kunnen therapeutische ondersteuning en/of psycho-educatieve interventies worden opgestart. 
2. Psychomotorische therapie
Naargelang de problematiek trachten we via een motorische invalshoek een aanbod te doen met de volgende mogelijkheden:

 • functioneel-structurele verbetering volgens de methode Hendrickx
 • het ontdekken van nieuwe psychomotore ervaringen
 • competentieondersteuning en bewegingspel
 • specifieke thematische aanpak (vb stressregulatie, traumaverwerking, relatieopbouw…)
 • schrijfmotorische ondersteuning
 • algemene ontwikkelingsbevordering bij kleuters

3. Medierende cognitieve therapie (= ontwikkelen van denkvaardigheden of het vermogen tot zelfstandig leren)
Via specifieke programma’s trachten we via een mediërende houding een aanbod te doen in verband met de volgende probleemgebieden:

 • aandacht- en werkhoudingsproblemen
 • probleemoplossend denken
 • sociaal-cognitieve situatie-analyses
 • “stop denk doe” training
 • leren leren en structuratie van de huiswerksituatie