Psychodynamische kinderpsychotherapie

Samenvatting

Kinderen communiceren niet alleen met woorden. Spelen en creatieve activiteiten zijn voor hen een belangrijke taal waarmee ze in communicatie brengen wat hen bezighoudt.
In deze therapievorm staat het kind met zijn affectief-relationele geschiedenis binnen zijn gezinscontext centraal. Het verhaal van het kind komt aan bod in zijn eigenheid, zijn ontwikkeling en zijn context.
De therapeutische vertrouwensrelatie biedt het dragende kader waarbinnen het verhaal van het kind zich kan ontvouwen en waarbinnen verwerkings- en mentalisatieprocessen (=vaardigheid om over het eigen gedrag en dat van anderen na te denken) vorm krijgen.

Meer info

In therapie bij kinderen verloopt de communicatie op een specifieke manier. Kinderen communiceren niet alleen met woorden, ze hebben zelfs niet altijd taal om hun ervaringen uit te drukken. Spelen is voor hen de wijze waarop ze in communicatie brengen wat hen bezighoudt, welke betekenissen ze verlenen aan gebeurtenissen. Het is hun manier om verbindingen te verduidelijken. De speltherapeut dient zich als volwassene te verplaatsen naar de spelwereld van het kind. De beleving van het kind staat hierbij centraal. 

Psychodynamische kinderpsychotherapie is geschikt om kinderen en adolescenten met emotionele- en gedragsproblemen te helpen. In deze psychotherapievorm staat het kind met zijn affectief-relationele geschiedenis binnen zijn gezinscontext centraal. 
Binnen de therapie komt de persoon en het verhaal van het kind aan bod in:

  • zijn eigenheid : we kijken naar de belevingswereld gevuld met verlangens, conflicten, angsten, dromen, …
  • zijn ontwikkeling : wat zijn veerkrachtige en kwetsbare ontwikkelingslijnen
  • zijn context : hoe ziet de relationele verbondenheid met ouders en siblings, ruimere familie en school er uit.

 
Het communicatiemiddel krijgt vorm in wederzijds overleg en kan variëren.
Psychodynamische kindertherapie werkt vooral via spel en gesprek over wat het kind/ de jongere bezighoudt, over hoe het denkt en voelt. Ook via tekeningen of creatieve activiteiten laat het kind/ de jongere iets zien van zijn innerlijke wereld.
De therapeutische vertrouwensrelatie biedt het dragende kader waarbinnen het verhaal van het kind zich kan ontvouwen en waarbinnen verwerkings- en mentalisatieprocessen kunnen vorm krijgen. 
De kinderpsychotherapeut werkt met een vast kader en context. Zoveel mogelijk dezelfde ruimte (spelkamer), een vast therapie-uur en een vaste regelmaat zijn daarin belangrijke elementen.