Missie en opdracht

Samenvatting

Als Bethanië willen we kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen en hun gezinnen een vraaggerichte en kwaliteitsvolle zorg bieden, ingebed en verankerd in de samenleving. Daartoe leveren we maatwerk, waarbij het orthopedagogisch kader, met inbegrip van een therapeutisch en schools aanbod, richtinggevend is. We bieden de kinderen een stevig programma aan met vele diepgaande leef- en leerervaringen om hen op die manier te stimuleren opnieuw aan te sluiten bij hun normale ontwikkelingsstaken. Het gaat weliswaar over kinderen/jongeren met problemen, maar ons vertrekpunt is steeds weer hun groeikracht.

Wanneer het thuis niet (meer) kan, bieden we tijdelijk een zinvol, harmonieus en stimulerend alternatief. Toch blijft het uitgangspunt steeds de ouderlijke verantwoordelijkheid: ouders blijven in de hoofdrol en blijven aan het roer. Opvoeding hoort zo dicht mogelijk bij het thuismilieu en door de ouders te gebeuren, zelfs als dit een moeilijk proces is. Dit vraagt een degelijke begeleiding van kinderen, samen met een gericht coachen van hun ouders, zodanig dat een inschakeling in het gezin en in ruimere sociale verbanden mogelijk blijft.

Wil je meer weten

Lees hier de volledige tekst