Logopedie

Samenvatting

Het uitvoeren van stem-, spraak- en taalonderzoek geeft een nauwkeuriger beeld van de ontwikkelingslijnen van het jonge kind. Gestandaardiseerd taaltestonderzoek (lezen en schrijven) bij het lagere schoolkind vervolledigen het compententieprofiel.
Ook is er de mogelijkheid tot spraak/taal en luistertraining of een ondersteuning op het vlak van lezen en schrijven.

Meer info

De logopedist heeft aandacht voor de communicatie van kinderen en jongeren in de ruime zin van het woord. Bij de aankomst in het OBC van Bethanie worden kleuters en lagere schoolkinderen systematisch onderworpen aan een stem-, spraak- en taalonderzoek. Ook worden de lagere schoolkinderen beoordeeld op het vlak van lezen en schrijven. De logopedist gebruikt hiertoe gestandaardiseerde taaltests en toetsen van het leerlingvolg-systeem. Aansluitend op dit logopedisch onderzoek kan een specifieke begeleiding met spraak/taal en luistertraining of een ondersteuning op het vlak van lezen en schrijven geboden worden. Pubers en adolescenten komen vraaggestuurd in aanmerking voor logopedisch onderzoek en/of behandeling.