Fondsenwerving

Giften, zelfs kleine giften

Zij zijn van harte welkom op het bankrekeningnummer 454-1073191-52 op naam van vzw Bethanië.

Giften die 40 euro of meer bedragen aan de vzw Bethanië kan men aftrekken van de belastingen volgens de wet van inkomsten.

Vermeld daarom in de mededeling van uw betaling gift.
U krijgt automatisch een fiscaal attest thuis gestuurd. Voor het fiscaal attest worden de gegevens zoals wij ze kennen via uw bankoverschrijving gebruikt. 

Namens de kinderen en jongeren die verblijven in onze voorziening wensen wij u alvast hartelijk te danken!