Ergo- en creatieve therapie

Samenvatting

Creatieve middelen vormen de basis van het therapeutisch werken. De beeldende therapeut leert kinderen en jongeren via communicatie- en expressievormen uit te drukken en te ervaren wat met woorden niet toereikend of onvoldoende mogelijk is. Naast het steunend en veranderingsgericht werken, kan de nadruk meer of minder liggen op het structureren, ontdekken, accepteren en verwerken van onder andere het eigen verhaal en persoonlijke mogelijkheden en grenzen.
Hiernaast is er de mogelijkheid tot competentie- en netwerkversterking via zeer gevarieerde en professionele projecten.

Meer info

Creatieve middelen vormen de basis van het therapeutisch werken. De dialoog tussen het kind/ de jongere en zijn werkstukken én de therapeut staan hierbij centraal. De beeldende therapeut leert kinderen en jongeren via communicatie- en expressievormen uit te drukken en te ervaren wat met woorden niet toereikend of onvoldoende mogelijk is. 

‘Creatieve therapie beeldend’ heeft als doel veranderingsprocessen op gang te brengen. 
Door het maken van 'beelden' die meestal een blijvend karakter hebben, onderscheidt deze therapievorm zich van andere vormen van therapie. 
Er wordt in ‘creatieve therapie beeldend’ uitgegaan van de vaardigheden en het vermogen van de mens om te genieten en vorm te geven. De creatief therapeut is erop gericht om samen met het kind/ de jongere te zoeken naar materialen, kleuren, gereedschappen, beelden, thema's en voorbeelden waarin de cliënt deze ervaringen kan opdoen. 
Naast het steunend en veranderingsgericht werken, worden er verschillende werkwijzen onderscheiden:

  • Structurerend werken. Bij deze manier van werken is de therapeut actief in het begrenzen van gevoelsuitingen. Er worden materialen en thema's aangeboden waarbij het kind/ de jongere ordenende en constructieve ervaringen kan opdoen. De zichtbaarheid en tastbaarheid van materialen en vormgeving worden gebruikt om gevoelens en gedrag te ordenen en te begrenzen. Het bespreken en bewust worden van de betekenis van het beeldend werk wordt vaak direct gekoppeld aan praktische leerervaringen in verband met gedrag.
  • Ontdekkend werken. De therapeut biedt materialen en thema's aan waarin het kind/ de jongere zich vrij kan uiten. Er is ruimte om te experimenteren met materialen en vormgeving, wanneer dit bijdraagt aan het creatief therapeutische proces. Het uitgangspunt is het ontdekken van en vormgeven aan de zichtbare en voelbare eigen belevingswereld, gekoppeld aan de problematiek. Het bespreken en bewust worden van de betekenis van het beeldend werk kan een manier zijn voor het kind/ de jongere om te begrijpen wat er zich afspeelt op het gebied van gevoelens. Het is echter niet per definitie nodig of gewenst de betekenis onder woorden te brengen.
  • Werken gericht op acceptatie en verwerking. Het beeldend handelen, in materiaalbeleving, vormgeving en in de thematiek, staat in het kader van verwerking van trauma en van acceptatie en integratie van grenzen en mogelijkheden van het kind/ de jongere.

Doelstellingen van deze therapievorm zijn bijvoorbeeld : leren herkennen van en vormgeven aan de eigen innerlijke belevingswereld, competenties versterken en veerkracht bevorderen, bevorderen van autonomie, emotionele groei en assertiviteit, aanleren sociale vaardigheden en alternatieve oplossingsstrategieën, uitbouw sociaal netwerk en zinvolle vrijetijdsbesteding.